background image
Disclaimer
Informatie disclaimer

Hier kunt u de disclaimer van Personal Dog training tante Yo nalezen.

Ondanks de constante zorg en aandacht die we aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op www.personaldogtrainingtanteyo.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Personal Dogtraining Tante Yo

Tante Yo sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.personaldogtrainingtanteyo.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.